Survey

Baars-CIPRO ondersteunt in samenwerking met Delta Marking aannemers, adviesbureaus en beheerders met zowel kwantitatief als kwalitatief waterbodemonderzoek.

Vanaf onze aluminium werkvaartugen worden met eigen apparatuur, waaronder de Geoswath Plus en de Grondradar, kwantiteitsmetingen uitgevoerd aan de waterbodem.

Survey (pdf)

Op basis van single-beam en/of multibeam metingen uitgevoerd met het peilvaartuig "Leda" stellen wij overzichtskaarten en dwarsprofielen op. Door metingen te vergelijken met inpeilingen, uitpeilingen of een theoretisch leggerprofiel worden volumeberekeningen gemaakt op basis van 3D modellen en op basis van dwarsprofielen.

Onderzoek waterbodem (pdf)

Vanaf ons werkvaartuig de "Perca" worden met eigen apparatuur kwaliteitsmetingen uitgevoerd aan de waterbodem. Na de analyse van de slibmonsters en de verwerking van de meetresultaten, ondersteunen wij de opdrachtgever met onder andere met het toetsen van waterbodem-analyseresultaten aan de NW4.

Grondradar (pdf)

Met de onderwater grondradar methode wordt tot een diepte van ongeveer 3 m onder het waterbodemoppervlak gespeurd naar objecten zoals kabels en leidingen. Tevens bepalen we met deze methode de aanwezigheid van het stortsteentalud onder het bodemslib. Speciale toepassingen van de grondradartechniek zijn de schatting van sliblaagdiktes en het lokaliseren van archeologische objecten in de waterbodem.

Downloads