Fotogrammetrie

Fotogrammetrie houdt zich bezig met de interpretatie en het opmeten van beeldmateriaal, bij het bepalen en beschrijven van de vorm, afmeting en ligging van objecten.

Fotogrammetrie betekent letterlijk "meten van foto's". Het is een techniek waarmee we objecten in kaart kunnen brengen en complexe vormen kunnen met relatief grote precisie 3D worden 'ingemeten' met behulp van fototechnieken. Voorbeelden van toepassingen met fotogrammetrie zijn:

 • Documenteren dilatatievoegen;
 • Vastleggen en monitoren scheurvorming constructies;
 • Vastleggen verregaande desintegratie beton;
 • Documenteren archeologische vindplaatsen en vondsten;
 • Maatbepaling;
 • (Schade) documentatie;
 • Verwerking in verschillende CAD programma’s;
 • Analyses;
 • Inspectiewerk;
 • Rapportagemateriaal.

Fotogrammetrie heeft een aantal voordelen tegenover conventioneel meetmethodieken zoals meetlint en meetlat en duurdere technieken zoals 3D laserscanning. Het grootste voordeel van fotogrammetrie is een hoge mate van (foto)realisme. Deze techniek zorgt voor een vrijwel 1 op 1 kopie van de werkelijkheid.

Met fotogrammetrie worden de volgende producten verkregen:

 • 2D bovenaanzicht van een gebied of object
 • 3D model van een object
 • 3D pointcloud van een object

Fotogrammetrie is geschikt voor snelle opname op locatie, grove (tussentijdse) snelle resultaat (indien gewenst ook op locatie) tot uitgebreide zeer gedetailleerd resultaat met uitgebreide kwaliteitscontrole. Doordat met foto’s gemeten wordt is bovendien een visuele toetsing van hetgeen gemeten is mogelijk en kunnen achteraf andere punten worden berekend zonder de meting te moeten herhalen. Dit alles zorgt ervoor dat fotogrammetrie een efficiënte, geborgde en kostenbesparende meetmethode is.