Advies

Analyse waterbouwkundige constructies

Baars-CIPRO zet op innoverende wijze materieel, mensen en kennis in om waterbouwkundige constructies te inspecteren en te toetsen op veiligheid en functionaliteit. Constructies zoals kademuren, waterkeringen, bruggen, gemalen, sluizen en stuwen van beton hout, staal en metselwerk. Civieltechnisch hoogopgeleide duikers voeren visuele inspecties en onderzoek uit om de huidige kwaliteit en materiaaleigenschappen van de constructie in kaart te brengen.

Download de brochure (PDF)

Analyse kademuren en oeverconstructies

Baars-CIPRO adviseert beheerders van kademuren en oeverconstructies over de (constructieve) staat van het kunstwerk. Op basis van visuele inspecties, metingen en diverse vormen van wel- en niet-destructief onderzoek, wordt de constructie getoetst op veiligheid en wordt de belastbaarheid rekenkundig bepaald. Zo ontstaat een rekenkundig onderbouwde uitspraak over de reststerkte en restlevensduur van de constructie.

Download de brochure (PDF)

Integraal onderzoek en advies havens en vaarwegen

Baars-CIPRO combineert als civieltechnisch ingenieursbureau onderzoek naar en advies over havens en vaarwegen. Met inspecties en surveys wordt de huidige staat van waterbouwkundige constructies en waterbodems in kaart gebracht. Op basis van het onderzoek adviseert Baars-CIPRO beheerders over het beheer van constructies en bodems in havens en vaarwegen.

Download de brochure (PDF)

Downloads