Wie zijn we

Baars-CIPRO is een onafhankelijk adviesbureau. Wij zijn uw partner voor onderzoek en advies op en onder de waterlijn. Onze werkzaamheden richten zich op:

De kracht van ons bureau zit in de combinatie van theoretische kennis en praktische vaardigheden. Ofwel het willen en kunnen combineren van denken en doen.

"Vakmensen, opgeleid in de civiele techniek, zijn doorgaans prima in staat een beheerobject te inspecteren of de directievoering voor een GWW-project. In geval van civiele kunstwerken echter, bevindt zich vaak een niet onaanzienlijk deel van de constructie of het werk onder de waterspiegel. Het beschikbaar hebben van kennis over civiele kunstwerken is in dat geval niet voldoende. De inzet van beroepsduikers die tevens beschikken over de noodzakelijke kennis is hier op z'n plaats.

Het is juist dit specialisme dat Baars-CIPRO, als enige in Nederland, al sinds 1997 beschikbaar heeft. Enthousiaste medewerkers, opgeleid in de weg- en waterbouw aan de TU-Delft en opgeleid tot beroepsduiker bij BC-opleidingen, staan garant voor eersteklas inspecties, rapportages en kostenramingen."

Vakmensen

Wat wij bedoelen met 'vakmensen'? Wel, onze mensen beschikken over ondermeer de volgende competenties/opleidingen

 • MBO-HBO-WO Civiel
 • TIG-lassen
 • Sectorscan
 • AutoCAD
 • Verspanen
 • Sidescansonar
 • SolidWorks
 • Kernboren
 • Ass. /OOO-deskundige
 • Duikarbeid B.4
 • Staaldiktemetingen
 • sr. OOO-deskundige
 • Duikploegleider
 • Houtmonsters nemen
 • Stralingsdeskundige niveau 3
 • VCA-VOL
 • CP-metingen
 • Rijbewijzen BE en CE
 • Magnetic Particle Inspection
 • Radiografie level 1 en 2
 • Vaarbewijs I en II
 • Archeologie NAS-I en NAS-II
 • Marifonie
 • Radiodetection
 • Elektrisch schakelen
 • Positionering met GPS