Onderzoek

Waaronder Binnenstedelijke Kademuren

Uitgangspunt voor een inspectie is het vastleggen van feiten. De mate van succes hangt af van de gebruikte technieken en van de kennis van de inspecterende beroepsduiker.

Baars-CIPRO heeft voor beide de oplossing. Hieronder volgt een beknopte opsomming van de diverse soorten onderzoek die wij voor u kunnen verrichten. Bij inspecties volgens het CUR Handboek Binnenstedelijke Kademuren komen deze verschillende vormen van onderzoek samen tot één samenhangend geheel.

Onderzoek visuele inspecties

Onze ingenieurs verrichten visuele inspecties voor de industriële-, civieltechnische- en nautische sector. U kunt bij ons ook terecht voor digitale foto -en video inspecties met schaalverdeling en het inmeten in X-, Y- en Z-richting op centimeterniveau.

Download de brochure (PDF)

Onderzoek beton-en metselwerk

Advies over (fundaties van) beton- en metselwerkconstructies volgt uit visueel en (niet-) destructief onderzoek. Onderzoeksmogelijkheden bij beton en metselwerk:

  • Algemene visuele inspectie
  • Vastleggen van scheurvorming met behulp van digitale video of foto’s
  • Indicatief bepalen van de druksterkte met een 'Schmidt-slaghamer'
  • Nemen en analyseren van boorkernen

Download de brochure (PDF)

Onderzoek houten paalfundering

Onze civieltechnische onderwater inspecteurs adviseren over de huidige staat van (houten onderdelen van) een kunstwerk, de te verwachten reststerkte en -levensduur en op welke wijze de restlevensduur te verlengen is. Het onderzoek dat hieraan vooraf gaat bestaat uit:

  • Algemene visuele inspectie
  • Meten van scheefstand
  • Vaststellen van de aanwezigheid van paalworm of gribbel
  • Indringingsmetingen met behulp van de Pilodyn en de Sub-WooT
  • Nemen en analyseren van boormonsters

Download de brochure (PDF)

Onderzoek staalconstructies

De combinatie tussen ingenieursbureau en duikbedrijf komt bij onderzoek en advies op het gebied van stalen constructies goed tot zijn recht. Onderzoek en advies richten zich op uitspraken over de huidige staat van een stalen constructie, de te verwachten reststerkte en restlevensduur en op welke wijze de restlevensduur te verlengen is. Onderzoek bestaat uit:

  • Algemene visuele inspectie
  • Vaststellen van soort en mate van aangetroffen corrosie en pitting
  • Meten van scheefstand en deformatie
  • Ultrasone diktemetingen met een 'Cygnus'
  • Detectie van holle ruimten

Download de brochure (PDF)

Schade-expertise

Een expertiserapport wordt in opdracht van bijvoorbeeld verzekeraars en expertisebureau's gerealiseerd. Baars-CIPRO is uitstekend in staat om de schade, zowel boven als onder de waterlijn, te analyseren en feitelijk te beschrijven in een rapportage. Dankzij onze vele specialistische meetmethoden zijn we nagenoeg altijd in staat een causaal verband tussen schade en veroorzaker aan te tonen.
Een expertise-rapport is op verzoek uit te breiden met onderwerpen als:

  • Formuleren van een hersteladvies
  • Vaststellen van het schadebedrag
  • Opstellen werkomschrijving/bestek voor herstel
  • Verzorgen van de aanbesteding van het herstel
  • Directievoering tijdens de uitvoering van het herstel
  • Revisietekeningen, oplevering en overdracht naar beheerder

Onze ervaring en kundigheid op dit gebied wordt ook ingezet bij risicovolle (onderwater)werken om de kans op schade vooraf in te schatten en waar mogelijk te controleren en beperken.

Downloads