Meten is weten

Baars-CIPRO is uw partner voor onderzoek en advies op en onder de waterlijn. Naast het verrichten van onderzoek aan civiele kunstwerken, het adviseren in beheersmaatregelen en het leveren van bodemsurveys, beschikt Baars-CIPRO over de kennis en mogelijkheden om probleem specifieke meetsystemen te ontwikkelen. Uit ervaringen in het verleden heeft Baars-CIPRO naast de standaard onderzoeksmiddelen en -methodes geavanceerde digitale meetapparatuur ontwikkeld om objectspecifieke data te verzamelen, zoals de:

Sub-WooT (Subsurface Wood Tester)

Sub-WooT is een digitaal uitleesbaar (onderwater) systeem. M.b.v. de Sub-WooT meet Baars-CIPRO de indringingsdiepte en daarmee de sterkte van hout.

Sub-Pos (Subsurface Positioning)

Sub-Pos is een positioneringssysteem met digitaal uitleesbare(onderwater)meetdraadunits. M.b.v. de Sub-Pos meet Baars-CIPRO vervormingen en verplaatsingen op en onder de waterlijn. Denkbare toepassingen zijn vervormingen van sluisdeuren (tijdens vullen en aflaten van de kolk) en verplaatsingen/vervormingen van afmeervoorzieningen tijdens (met name) aanmeren van schepen. Er zijn ook eenvoudige toepassingen denkbaar zoals het tijdelijk monitoren van waterspiegels of de posities van objecten of onderdelen daarvan.

Sub-MuD (Subsurface Mud Detection)

Sub-MuD is een digitaal uitleesbaar (onderwater) systeem. M.b.v. de Sub-MuD meet 
Baars-CIPRO de slibdikte en de slibcompactie op de (water)bodem.

Sub-Leak (Subsurface Leakage Detection)

Bij lekdetectie onderzoek onder de waterlijn moet gedacht worden aan voorbeelden als de bodem van kanalen (zoals bijvoorbeeld het Julianakanaal in Limburg), verschillende tanks en opslagen bij RWZI's, reinwaterkelders, bouwkuipen, kademuren en overige damwandconstructies. Met de combinatie van de verschillende technieken van Texplor en Baars-CIPRO worden (potentiële) lekkages opgespoord en gelokaliseerd.