Het menselijk oog en tastzin

Geen betere waarneming dan de combinatie van het menselijk oog en tastzin. Afwijkingen van de 'normale' situatie zijn met deze zintuigen met hoge kwaliteit te rapporteren, mits deze zintuigen toebehoren aan een daartoe opgeleide en goed getrainde onderwater inspecteur.