Archeologie

Met onze reguliere duikinspecties komen onze duikers regelmatig in aanraking met het Nederlandse maritieme erfgoed. Dit varieert van scheepswrakken tot losse archeologische vondsten. Gezien de uitgebreide maritieme geschiedenis van Nederland is dit niet zo vreemd. Het onderzoek naar en het behoudt van dit erfgoed vindt Baars-CIPRO interessant en zeker ook belangrijk. Daarom beschikt Baars-CIPRO als duikbedrijf over gecertificeerde duikers die tevens voldoen aan verschillende erkende actoren die omschreven zijn in de Kwaliteitsnorm Nederlands Archeologie (KNA). Met de verschillende expertise en werkervaring die binnen Baars-CIPRO aanwezig is bieden de volgende actoren aan:

  • KNA-onderwater archeoloog
  • KNA- Inspectie duiker

Baars-CIPRO ondersteunt sinds 2012 ADC Maritiem bij het verrichten van archeologisch onderzoek in waterbodems en op het water. De brug tussen onze reguliere inspectiewerkzaamheden en archeologie was snel geslagen. Dat is met name gebleken tijdens de uitvoering van het onderzoek naar de IJsselkogge. Ook op het gebied van archeologische survey, de toepassing van geofysica voor metingen aan archeologische objecten onder water en het nemen van bodemmonsters verrichten we ondersteunende werkzaamheden.

Daarnaast is Baars-CIPRO gespecialiseerd in het gebruik van 3D fotogrammetrie, een non-destructieve onderzoeksmethode die steeds vaker in de archeologie wordt toegepast. Met behulp van foto- en video opnames wordt een 3D afbeelding gecreëerd waarop de archeologisch vindplaats of vondst levensecht weergegeven wordt. Deze afbeelding kan gebruikt worden puur als documentatie van de archeologische vindplaats of vondst maar zeker ook voor museale doeleinden en voor publieksbetrekking bij archeologische projecten.

Naast het ondersteunen van archeologische onderzoeken biedt Baars-CIPRO ook de combinatie aan van archeologische onderzoeken én het onder water opsporen van ontplofbare oorlogsresten (OOO). Gezien de vergelijkbare onderzoeks- en inspectiemethodes, zowel boven als onder water, levert een combinatie van deze onderzoeken een groot voordeel opleveren.

Downloads