Kabels en leidingen

Met radiodetection apparatuur wordt tot een diepte van ongeveer 3 m onder het (water)bodemoppervlak gespeurd naar kabels en leidingen. Van kabels en leidingen worden in RD de x-, y- en z-coördinaten, evenals de dekking, met de nauwkeurigheid van een 06-GPS ingemeten.